×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium
Från den 1 februari 2015 söks föreningsbidragen/stipendium digitalt.
Detta innebär att inloggning ersätter underskrift av ordförande på tidigare ansökningsblankett.
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.

För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: turist- och fritidskonsulent Maria Björk på mail eller ring 0456-82 22 57.

Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Kultur- och fritidsföreningars bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2019) 
Söks i samband med bildandet av föreningen
Andra bidrag och stipendium
 
Ansökan senast
Ansökan
Återkommande arrangemang (2019) 
Senast en månad före genomförandet
Evenemangsbidrag (2019) 
Löpande
Kulturstipendium (2019) 
31 augusti
Kulturslanten (2019) 
Löpande under året
Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2019) 
31 mars
Redovisning av arrangemang (2019) 
Löpande under året
Redovisning av Kulturslant (2019) 
Löpande under året
Studieförbundsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Volymbidrag (2019) 
30 april
Riktatbidrag (2019) 
30 april (190531)
Spridningsbidrag (2019) 
30 april (190531)
Kultur- och fritidsföreningars bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag kulturförening (2020) 
31 oktober
Verksamhetsbidrag fritidsförening (2020) 
31 oktober
Egen anläggning och lokalbidrag (2020) 
31 oktober
Investeringsbidrag (2020) 
31 Oktober
Övriga föreningar - bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag övriga föreningar (2020) 
31 oktober
Andra bidrag och stipendium
 
Ansökan senast
Ansökan
Flagga och fana (2020) 
1 mars