Välkommen till Webb-bidrag

×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium

Välkommen till Bromölla kommuns ansökningssida för föreningsbidrag
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.
För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: fritidssamordnare Pia Olsson på mail eller ring 0456-82 22 57.

Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Andra bidrag och stipendium
 
Ansökan senast
Ansökan
Redovisning av arrangemang (2020) 
Löpande under året
Andra bidrag och stipendium
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag, arrangörsbidrag (2021) 
Löpande
Ungdomsledarstipendium (2021) 
1 mars 2021
Ungdomsstipendium (2021) 
1 mars 2021
Kulturstipendium (2021) 
31 augusti 2021
Kulturslanten (2021) 
Löpande under året
Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2021) 
31 mars 2021
Flagga och fana (2021) 
1 mars 2021
Redovisning av arrangemang (2021) 
Löpande under året
Redovisning av Kulturslant (2021) 
Löpande under året
Studieförbundsbidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Volymbidrag (2021) 
30 april 2021
Riktatbidrag (2021) 
30 april 2021
Spridningsbidrag (2021) 
30 april 2021
Idrotts- fritids- och kulturföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag kultur (2022) 
31 oktober 2021
Verksamhetsbidrag idrott och fritid (2022) 
31 oktober 2021
Driftbidrag idrott, fritid och kultur (2022) 
31 oktober 2021
Investering idrott, fritid och kultur (2022) 
31 Oktober 2021
Allmänna samlingslokaler
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftbidrag allmän samlingslokal (2022) 
31 oktober 2021
Investeringsbidrag allmän samlingslokal (2022) 
31 oktober 2021
Sociala- miljö- natur- och byföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag miljö, natur, byför. (2022) 
31 oktober 2021
Verksamhetsbidrag sociala föreningar (2022) 
31 oktober 2021
Andra bidrag och stipendium
 
Ansökan senast
Ansökan
Bidrag till högtidsfirande (2022) 
31 oktober 2021
Redovisning av Kulturslant (2022) 
Löpande under året