Välkommen till Webb-bidrag

×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium
Välkommen till Bromölla kommuns ansökningssida för föreningsbidrag
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.
För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: fritidssamordnare Maria Björk på mail eller ring 0456-82 22 57.
Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Idrotts- fritids- och kulturföreningar
Verksamhetsbidrag kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Verksamhetsbidrag idrott och fritid (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Driftbidrag idrott, fritid och kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Investering idrott, fritid och kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Allmänna samlingslokaler
Driftbidrag allmän samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition från Boverket nedan: - ”Allmän samlingslokal...

Investeringsbidrag allmän samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition av Boverket ne...

Sociala- miljö- natur- och byföreningar
Verksamhetsbidrag miljö, natur, byför. (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Bidrag kan sökas av ideella miljö- och naturföreningar med ett lokalt verksamhets- och upptagni...

Verksamhetsbidrag sociala föreningar (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Bidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet som har nära anknytning till verksamhetsområdet stöd och omsorg med ett...

Andra bidrag och stipendium
Bidrag till högtidsfirande (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Projektbidrag, arrangörsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Kulturslanten (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Kulturslanten är en kulturpott riktad till ungdomar i Bromölla kommun. Syftet är att stimulera kulturaktiviteter initierade a...

Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2023)

Ansök senast: 31 mars 2023

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person ...

Redovisa bidrag (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av bidrag till högtidsfirande, projekt/arrangörsbidrag, Bidrag från Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond.

Redovisning av Kulturslant (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av beviljad Kulturslant.

Studieförbundsbidrag
Volymbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Övergripande syfte med bidrag till studieförbunden är att stödja verksamhet som: - Bidrar till att stärka och utveckla demokr...

Riktatbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Verksamhet inom följande grupper/områden ska prioriteras vid fördelning av riktat bidrag: - Barn och unga 13 - 25 år - Samarb...

Spridningsbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Spridningsbidraget baseras på lokal förankring