Välkommen till Webb-bidrag

×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium
Välkommen till Bromölla kommuns ansökningssida för föreningsbidrag
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.
För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: fritidssamordnare Maria Björk på mail eller ring 0456-82 22 57.
Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Idrotts- fritids- och kulturföreningar
Verksamhetsbidrag kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Verksamhetsbidrag idrott och fritid (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Driftbidrag idrott, fritid och kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Investering idrott, fritid och kultur (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Allmänna samlingslokaler
Driftbidrag allmän samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Investeringsbidrag allmän samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Sociala- miljö- natur- och byföreningar
Verksamhetsbidrag miljö, natur, byför. (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Verksamhetsbidrag sociala föreningar (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Andra bidrag och stipendium
Bidrag till högtidsfirande (2024)

Ansök senast: 31 oktober 2023

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Projektbidrag, arrangörsbidrag (2023)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Kulturstipendium (2023)

Ansök senast: 31 augusti 2023

Kulturstipendiet är 5000kr - Syftet med Bromölla kommuns kulturstipendium är att stimulera, uppmuntra och stödja - kulturutöv...

Kulturslanten (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Kulturslanten är en kulturpott riktad till ungdomar i Bromölla kommun. Syftet är att stimulera kulturaktiviteter initierade a...

Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2023)

Ansök senast: 31 mars 2023

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person ...

Redovisa bidrag (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av bidrag till högtidsfirande, projekt/arrangörsbidrag, Bidrag från Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond.

Redovisning av Kulturslant (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av beviljad Kulturslant.

Studieförbundsbidrag
Volymbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Övergripande syfte med bidrag till studieförbunden är att stödja verksamhet som: - Bidrar till att stärka och utveckla demokr...

Riktatbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Verksamhet inom följande grupper/områden ska prioriteras vid fördelning av riktat bidrag: - Barn och unga 13 - 25 år - Samarb...

Spridningsbidrag (2023)

Ansök senast: 30 april 2023

Spridningsbidraget baseras på lokal förankring