Välkommen till Webb-bidrag

×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium
Välkommen till Bromölla kommuns ansökningssida för föreningsbidrag
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.
För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: fritidssamordnare Maria Björk på mail eller ring 0456-82 22 57.
Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Andra bidrag och stipendium
Projektbidrag, arrangörsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Ungdomsledarstipendium (2024)

Ansök senast: 1 mars 2024

Ungdomsledarstipendiet är 3000kr. - Syftet med ungdomsledarstipendiet är att ge stimulans och möjlighet till vidareutveckling...

Ungdomsstipendium (2024)

Ansök senast: 1 mars 2024

Ungdomsstipendiet är 3000kr - Syftet med det kommunala ungdomsstipendiet är att stimulera, uppmuntra och stödja - ungdomar me...

Kulturslanten (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Kulturslanten är en kulturpott riktad till ungdomar i Bromölla kommun. Syftet är att stimulera kulturaktiviteter initierade a...

Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2024)

Ansök senast: 31 mars 2024

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person ...

Flagga och fana (2024)

Ansök senast: 1 mars 2024

Ansökan om flagga och/eller fana kan göras av föreningar senast den 1 mars. - Flaggan delas ut i samband med nationaldagsfir...

Redovisa bidrag (2023)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av bidrag till högtidsfirande, projekt/arrangörsbidrag, Bidrag från Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond.

Redovisning av Kulturslant (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av beviljad Kulturslant.

Värdeskapande stöd (2024)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Studieförbundsbidrag
Volymbidrag (2024)

Ansök senast: 30 april 2024

Övergripande syfte med bidrag till studieförbunden är att stödja verksamhet som: - Bidrar till att stärka och utveckla demokr...

Riktatbidrag (2024)

Ansök senast: 30 april 2024

Verksamhet inom följande grupper/områden ska prioriteras vid fördelning av riktat bidrag: - Barn och unga 13 - 25 år - Samarb...

Spridningsbidrag (2024)

Ansök senast: 30 april 2024

Spridningsbidraget baseras på lokal förankring