Välkommen till Webb-bidrag

×
Sök föreningsbidrag/nominera till stipendium
Välkommen till Bromölla kommuns ansökningssida för föreningsbidrag
De flesta bidragen för kultur- och fritidsförening kan bara sökas av inloggad förening.
För att få inloggningsuppgifter till din förening, kontakta: fritidssamordnare Maria Björk på mail eller ring 0456-82 22 57.
Endast kassör och/eller ordförande får inloggningsuppgifter till föreningsbidrag på webben.
Klicka här för instruktioner:Manual för att söka bidrag digitalt.

Uppdatera föreningsuppgifter:Manual för att uppdatera föreningsuppgifter.
Idrotts- fritids- och kulturföreningar
Verksamhetsbidrag kultur (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Verksamhetsbidrag idrott och fritid (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Driftbidrag idrott, fritid och kultur (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Investering idrott, fritid och kultur (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Allmänna samlingslokaler
Driftbidrag allmän samlingslokal (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Investeringsbidrag allmän samlingslokal (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Sociala- miljö- natur- och byföreningar
Verksamhetsbidrag miljö, natur, byför. (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergr...

Verksamhetsbidrag sociala föreningar (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Andra bidrag och stipendium
Bidrag till högtidsfirande (2025)

Ansök senast: 31 oktober 2024

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Projektbidrag, arrangörsbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...

Kulturstipendium (2024)

Ansök senast: 31 augusti 2024

Kulturstipendiet är 5000kr - Syftet med Bromölla kommuns kulturstipendium är att stimulera, uppmuntra och stödja - kulturutöv...

Kulturslanten (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Kulturslanten är en kulturpott riktad till ungdomar i Bromölla kommun. Syftet är att stimulera kulturaktiviteter initierade a...

Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2024)

Ansök senast: 31 mars 2024

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person ...

Redovisa bidrag (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av bidrag till högtidsfirande, projekt/arrangörsbidrag, Bidrag från Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond.

Redovisning av Kulturslant (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Redovisning av beviljad Kulturslant.

Värdeskapande stöd (2024)

Ansök senast: Löpande

Utöver ovan bilagor krävs: - Föreningens stadgar Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp Dessa laddas upp första gå...