Skriv ut

Verksamhetsbidrag idrott och fritid (2025)

Idrotts- fritids- och kulturföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Verksamhetsbidraget avser att stödja föreningar för aktivering av ungdomar i Bromölla kommun mellan 4-20 år samt funktionsvarierade oavsett ålder. Föreningen måste ha minst 6 medlemmar mellan 4-20 år som aktivt deltar i föreningens aktiviteter. Föreningar som uppfyller kravet med antal medlemmar mellan 4-20 år får även bidrag för sina medlemmar med funktionsvariation.

  • Medlemmar med funktionsnedsättning som är äldre än 20 år registreras som medlem 13-20 år.
Uppgifterna avser föregående år.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in