Ungdomsledarstipendium (2023)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Övriga dokument (frivilligt)

Ungdomsledarstipendiet är 3000kr.

Syftet med ungdomsledarstipendiet är att ge stimulans och möjlighet till vidareutveckling åt
ungdomsledare som verkar inom Bromölla kommun. Stipendiet skall tillfalla ledare som i huvudsak utför ett ideellt arbete.

Stipendiet skall i första hand tilldelas enskild person, men kan även utgå till förening med
hemvist och verksamhet i Bromölla kommun. Ansökan/nomineringen ska åtföljas av skriftlig
motivering.

Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person. Förening kan tilldelas priset vid
flera tillfällen om det inte är samma person som nomineras.


Ansökan