Ungdomsstipendium (2023)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Övriga dokument (frivilligt)

Ungdomsstipendiet är 3000kr

Syftet med det kommunala ungdomsstipendiet är att stimulera, uppmuntra och stödja
ungdomar mellan 13-20 år som är aktiva i föreningar inom kultur och fritid som visat kvaliteter inom sitt verksamhetsområde och som är en god förebild för andra ungdomar.

Stipendiaten/stipendiaterna ska vara bosatt/bosatta i Bromölla kommun.
Ansökan/nomineringen ska åtföljas av skriftlig motivering.
Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person/grupp.

Ansökan