Flagga och fana (2023)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Övriga dokument (frivilligt)

Ansökan om flagga och/eller fana kan göras av föreningar senast den 1 mars.
Flaggan delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.
Motivering till varför föreningen ska tilldelas en flagga måste anges (exempelvis jubileum).

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in