Skriv ut

Kulturstipendium (2024)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Övriga dokument (frivilligt)

Kulturstipendiet är 5000kr

Syftet med Bromölla kommuns kulturstipendium är att stimulera, uppmuntra och stödja
kulturutövande ungdom t o m 25 års ålder i Bromölla kommun. Stipendiet är ett rese- eller
arbetsstipendium.

Stipendiet skall utdelas till ungdom, grupp eller sammanslutning av ungdomar, med anknytning
till Bromölla kommun. Ansökan/nomineringen ska åtföljas av skriftlig motivering.

Priset kan endast erhållas en gång av en och samma person. Grupp eller sammanslutning av
ungdomar kan tilldelas stipendiet vid flera tillfällen om det inte är samma person som
ansöker/nomineras.

Ansökan