Skriv ut

Kulturslanten (2024)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Övriga dokument (frivilligt)

Kulturslanten är en kulturpott riktad till ungdomar i Bromölla kommun. Syftet är att stimulera kulturaktiviteter initierade av ungdomar själva och därmed öka ungas delaktighet, kreativitet och inflytande inom Bromöllas kulturliv. Handläggningen ska vara snabb och enkel.

Riktlinjer för Kulturslanten
 • Alla mellan 16 och 25 har möjlighet att få ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter som genomförs av ungdomar för ungdomar.
 • Det går att söka för egna arrangemang, idéer och projekt som är offentliga/publika och riktar sig till andra än initiativtagaren själva.
 • Minst en sökande måste vara folkbokförd i Bromölla kommun och aktiviteten måste genomföras i kommunen.
 • Kulturaktiviteter som innefattar eget skapande och de medverkandes delaktighet är prioriterade.
 • Maximalt 10 000 kr kan sökas.
Kulturslanten kan inte sökas för:
 • Aktiviteter som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet.
 • Skolprojekt.
 • Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktat arbete.
 • Projekt som är kommersiella eller vinstdrivande (gäller även välgörande ändamål).
 • Verksamhet i strid med lagar och regler, demokratiska värderingar, som uppmuntrar droganvändning eller är diskriminerande.
 • Ersättning för eget arbete till den person eller grupp som står bakom ansökan.
 • Löpande kostnader för befintliga lokaler eller dylikt.
 • Inköp av inventarier.

Ansökan