Skriv ut

Bidrag Natur- och Kulturmiljövårdsfond (2024)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Övriga dokument (frivilligt)

Bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond kan sökas av en enskild person eller förening och ansökan ska skickas in senast den 31 mars varje år. Bidrag kan sökas till:

  • Natur- och kulturmiljövårdsarbete som har stort allmänintresse.
  • Vattenvårdsinsatser (t ex återskapande av våtmarker).
  • Naturvårdinsatser.
  • Bevarande och återskapande av byggnader som har ett kulturhistoriskt värde.
Bidragssumman baseras på fondens avkastning. Denna varierar från år till år.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars 2024).