Skriv ut

Driftbidrag idrott, fritid och kultur (2025)

Idrotts- fritids- och kulturföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Kostnader driftbidrag, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidraget avser att stödja förening som äger eller långtidshyr lokaler som inte är subventionerade av kommunen. Lokalen/anläggningen ska ligga inom Bromölla kommun samt vara nödvändig och lämplig för bedrivandet av verksamheten.

Vilken del av bidraget ska vår förening söka?
- Lokalbidrag kan liknas vid att ha en hyresrätt.
- Egen anläggningsbidrag kan liknas vid att äga ett hus/bostadsrätt med allt vad det innebär skötselmässigt.

Lokalbidrag
Föreningar som har lokalhyra anger total årshyra + eventuella omkostnader

Egen anläggningsbidrag
Fritids- och kulturförening som äger och driver egen anläggning, eller som har långtidskontrakt, kan få ett driftbidrag. Kostnaderna som rapporteras måste styrkas.

Bidraget är avsett för drift av anläggningen (godkända kostnader: hyra, uppvärmning, el/nätavgift, arrende, vatten/avlopp, renhållning, drivmedel, försäkring, maskiner/fordonskostnader, utomhusmiljö, löpande underhåll (maxbelopp för löpande underhåll att ta upp i ansökan är 15 000 kr),

Icke godkända kostnader: investeringar som beviljats investeringsbidrag, personalkostnader, investeringar, ränta/amortering, internet, medlemskap, fastighetsskatt, kopiering/papper, porto, nybyggnationer m.m.

Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnaderna föreningen hade för sin anläggning/lokal förra året.

En anläggning kan enbart generera antingen egen anläggningsbidrag eller lokalbidrag.
Det finns ett maxtak för båda bidragen som kan justeras varje år.

Förening som varaktigt hyr ut hela eller delar av anläggningen till annan part, får inte driftbiddrag för denna del. Kommunstyrelsen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen inte sköts enligt vad som kan bedömas vara normalt underhåll. Om föreningen inte använder anläggningen för avsett syfte ska detta meddelas fritidskontoret.

Hyra av idrottshall är ej grundande för detta bidrag.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in