Skriv ut

Verksamhetsbidrag miljö, natur, byför. (2025)

Sociala- miljö- natur- och byföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidrag kan sökas av ideella miljö- och naturföreningar med ett lokalt verksamhets- och upptagningsområde.

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska utbetalas.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in