Skriv ut

Verksamhetsbidrag sociala föreningar (2025)

Sociala- miljö- natur- och byföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidrag kan sökas av ideella föreningar med verksamhet som har nära anknytning till verksamhetsområdet stöd och omsorg med ett lokalt verksamhets- och upptagningsområde. Exempelvis; pensionärsföreningar, integrationsföreningar eller föreningar med fokus personer med funktionsvariation/sjukdom.

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska utbetalas.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in