Skriv ut

Investering idrott, fritid och kultur (2025)

Idrotts- fritids- och kulturföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Kostnadskalkyl och investeringsbeskrivning, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Offert, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Investeringsbidraget avser stödja framtida reparationer, inköp av större inventarier och maskiner för föreningens lokal samt för verksamhetsutveckling.

Förening som söker bidraget kallas till möte för att förtydliga sin ansökan. På mötet deltar berörda tjänstemän och politiker.

Lägsta beloppsgräns för att söka investeringsbidrag är 5 000 kr, maxbelopp är 50 000 kr. Vid stor investering kan föreningen söka för del av investering om en investeringsplan upprättas och bifogas. Denna plan kan gälla för flera år.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in