Skriv ut

Värdeskapande stöd (2024)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
 • Föreningens stadgar
 • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
 • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
 • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
 • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
 • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Kompletterande bilagor för att ytterligare stärka ansökan kan laddas upp som:
 • Övriga dokument
Bidraget ska på sikt vara värdeskapande för Bromölla kommun.

Vid erhållet stöd ska föreningen exempelvis:
  -Synliggöra Bromölla kommun (exempelvis använda Bromölla kommuns logotype och marknadsföringsmaterial).
  -Vara drivande och delta vid aktiviteter i kommunens regi (exempelvis lovaktiviteter, samverkan med skola och andra arrangemang).
Ansökan om stöd bedöms utifrån varje enskilt fall, där krav och motprestation preciseras i ett avtal.
Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Detta bidrag beviljas inte för verksamhet som föreningen får annat kommunalt bidrag för.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in