Skriv ut

Verksamhetsbidrag kultur (2025)

Idrotts- fritids- och kulturföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidraget avser att stödja och uppmuntra föreningsverksamhet som inte kan bära sina egna kostnader men som bidrar till ett varierat kulturutbud i Bromölla kommun. Exempelvis verksamhet inom scenkonst, utställningar, skapande verksamhet och kulturarv/kulturmiljö.

Förening som söker bidraget kallas till möte för att förtydliga sin ansökan. På mötet deltar berörda tjänstemän och politiker.

Vid marknadsföring av verksamhet med stöd från Bromölla kommun ska kommunens logotype finnas med.

Verksamhetsbidraget beviljas inte till enskild kulturutövares verksamhet eller projekt. Bidraget beviljas inte heller retroaktivt.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in