Skriv ut

Projektbidrag, arrangörsbidrag (2024)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
  • Drogpolicy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidraget kan sökas löpande, dock senast en månad innan projektet/arrangemanget.
Redovisning ska göras senast en månad efter genomförandet på webbportalen. Bidrag kan sökas av bidragsberättigad förening.

Bidraget avser främja kulturprojekt och kulturarrangemang i föreningars verksamhet. Vid marknadsföring av projekt/arrangemang med bidrag från Bromölla kommun ska kommunens logotype finnas med. Projektet/arrangemanget ska äga rum i Bromölla kommun, vara öppet för allmänheten och utan kommersiella syften.

Bidraget utbetalas ej för bl.a. högtider och idrottsevenemang.
Bidrag utbetalas ej för bl.a. arrangemang av privat karaktär, familjetillställningar etc.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in