Skriv ut

Bidrag till högtidsfirande (2025)

Andra bidrag och stipendium


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • Breddpolicy med aktuell handlingsplan (för föreningar med lagidrott)
  • Drogpolicy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidraget avser kalenderåret efter ansökningstillfället. Redovisning ska göras senast en månad efter genomförandet på webbportalen. Bidrag kan sökas av bidragsberättigad förening.

Bidrag avser stödja högtidsfirande som är offentliga och utan kommersiella syften. Nytänkande och förnyelse premieras. Vid marknadsföring av evenemang med bidrag från Bromölla kommun ska kommunens logotype finnas med. Antal förväntade besökare vägs in vid bidragsgivning.
Arrangemanget ska äga rum i Bromölla kommun och vara öppet för allmänheten.

Bidrag kan utgå till exempelvis valborgs-, nationaldags-, midsommar- och luciafirande samt till jularrangemang. Arrangemanget skall vara av återkommande karaktär.

Bidrag utbetalas ej för bl.a. arrangemang av privat karaktär, familjetillställningar etc.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in