Registration

Här kan du registrera dig som kund om du är privatperson boende i Bromölla kommun.
Föreningar, företag och personer boende utanför Bromölla kommun hänvisas till vanlig bokningsförfrågan.

(Önskar du göra en bokningsförfrågan på Humlescenen kan du bortse från reglerna ovan).
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna slutföra din bokning, sända faktura (om så behövs) samt för att kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar. Vi kan också komma att behöva sända information till dig. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna om mig behandlas i enlighet med det ovanstående.